22 - 01 2020

  Vinh dự đước đón nhận bằng khen từ Bộ Du lịch dành Cho Kim Hoa Resort Và kỷ niệm chương từ Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam dành cho Chủ tịch HĐQT công Ty ông Phạm Phú Hải

28 - 08 2018

Chúc mừng hạnh phúc hai bạn! “Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình cập bến mà là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng giăng buồm vượt sóng ra khơi”.

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất


Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất