KIM HOA RESORT VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN VÀ KỶ NIỆM CHƯƠNG
22/01/2020

Vinh dự được đón nhận bằng khen từ Bộ Du lịch dành Cho Kim Hoa Resort Và kỷ niệm chương từ Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam dành cho Chủ tịch HĐQT công Ty ông Phạm Phú Hải 

Bằng khen của Bộ trượng Bộ VHTT và Du Lịch trao tặng Kim Hoa Resort
kỷ niệm chương từ Uỷ Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất

Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất


Thông tin người đặt

* Vui lòng điền đầy đủ các thông tin để chúng tôi tư vấn tốt nhất